Voor het seizoen 2017 – 2018.

Datum: Tijd: Onderwerp: Wie: Locatie:
3-sep-17 einde zomervakantie Allen
4-sep-17 Eerste repetitie slagwerkgroep Slagwerkgroep Sound of music
5-sep-17 Eerste Dinsdag repetitie A + B Orkest Sound of music
24-sep-17 Koffie-ochtend NNB Broeckhof
30-sep-17 onderhoudsdag gebouw
20-okt-17 overdag basisscholenproject Peter en de Wolf inschrijvers Kielzog Hoogezand
4-nov-17 9.00 tot 17.00 Play-Inn inschrijvers Sound of music
25-nov-17 overdag Intocht Sinterklaas SG + alle leden Info zsm
16-dec-17 17.00 uur Kerstkuier A Orkest Noordbroek
17-dec-17 middag Kerstconcert A Orkest WPH Veendam
24-dec-17 kerstavond div lokaties
23-12-17 tot 7-1-18 kerstvakanties
9-jan-18 nieuwjaarsreceptie
6-feb-18 ALV
24-feb-18 voorjaarsvakantie tot 4-3-2018
17-mrt-18 kaart-, sjoel- en dartavond Sound of music
14-apr-18 20.00 uur Concert afsluiting jubileum Allen MFC
28-apr-18 meivakantie 6-5-2018
4-mei-18 dodenherdenking Noord- en Zuidbroek
12-mei-18 onderhoudsdag gebouw
28-mei-18 anjerfonds tot 2-6-2018
16-jun-18 hele dag Borkum muziekfestival
23-jun-18 open dag/werving
14-jul-18 afsluiting/open repetitie
21-jul-18 zomervakantie t/m/ 2-9-2018
3-sep-18 start repetities met open karakter