vrienden van MVO 2017-1vrienden van MVO 2017-2

De muziekvereniging ontvangt steeds minder subsidies  en blijft daarom

extra afhankelijk van giften uit het bedrijfsleven en van de Vrienden van MVO.

Deze vrienden van MVO kunnen het orkest steunen met een

jaarlijkse financiële bijdrage.

In 2023 vieren we als vereniging ons 45 jarig jubileum!

 

Dankzij uw bijdrage kunnen wij, o.a.:

  • Voor het komende jaar een uniek jubileum programma samenstellen waar vele inwoners binnen en buiten de gemeente van kunnen genieten
  • Kinderen en volwassenen de mogelijkheid bieden om in aanraking te komen met muziek   (actief en passief)
  • Concerten organiseren (binnen en buiten)
  • Muziekinstrumenten onderhouden en aanschaffen
  • Passende vrolijke kleding kopen
  • Ons muziekgebouw onderhouden
  • U via media op de hoogte houden van de actuele concert- en activiteitendata en een overzicht geven wat wij mede dankzij uw bijdrage hebben kunnen doen.

 Wilt u onze vereniging financieel ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op

rekeningnummer NL 17 RABO 0320 3660 14 t.n.v. Muziekvereniging Oosterbroek ovv van naam en mailadres.

U kunt onze activiteiten volgen via de lokale krant, Facebook en

onze website Muziekverenigingoosterbroek.nl.