A-Orkest:

Het harmonieorkest staat onder leiding van: Arend Gerds.

Het A-orkest bestaaat uit circa 40 leden, wat bestaat uit houtblazers, koperblazers & slagwerk.

De repetities vinden plaats op dinsdagavond van 19.30 – 21.30 uur in ons muziekgebouw The Sound of Music.

Adres: Heiligelaan 71C, 9636 CL, Zuidbroek

Wilt u informatie of wilt u graag lid worden, dan kunt u gerust langskomen of mail naar: .

Dweilorkest ‘Brouk’n Bloazers’:

Het dweilorkest is een gezellig groepje muzikanten voor evenementen en feesten. Wilt u ons boeken? Mail dan naar