De contributie per maand voor 2016 is vastgesteld op €14,00 voor een lid van 18 jaar of ouder. Voor jeugdleden onder de 18 jaar is het de helft per maand (€7,00).

Het verschuldigd bedrag kan maandelijks worden overgemaakt op de bankrekening van de vereniging. Elk kwartaal ziet de penningmeester er op toe dat het verschuldigd bedrag per lid is overgemaakt.

Koffie en/of thee op repetitieavonden is bij de contributie in begrepen.

Het rekeningnummer is:

NL 17 RABO 0320 3660 14 t.n.v. Muziekvereniging Oosterbroek.

(graag naam lid onder mededingen van de overboeking vermelden)

het email adres van de penningmeester is: