De contributie per maand voor 2016 is vastgesteld op €14,00 voor een lid van 18 jaar of ouder. Voor jeugdleden onder de 18 jaar is het de helft per maand (€7,00). Het verschuldigd bedrag kan maandelijks worden overgemaakt op de bankrekening van de vereniging. Elk kwartaal ziet de penningmeester er op toe dat het verschuldigd… Read More